ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศ ที่ชาวต่างชาติต่างใฝ่ฝันว่าจะต้องมาสักครั้งในชีวิต เพราะสภาพอากาศร้อน อบอุ่น มีแสงแดดตลอดทั้งปี มีชายหาดที่สวยงาม อาหารสด ใหม่ และราคาถูก อาหารไทยได้ขึ้นชื่อ เป็นอาหารที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติมาก เช่น แกงมัสมั่น ต้มยำกุ้ง เป็นต้น รวมถึงที่พัก โรงแรม มีหลายระดับราคา ตั้งแต่ราคาหลักร้อย ไปจนถึงหลัก พัน หลักแสน

เนื่องด้วยศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ ประเทศไทยจึงมีวัดที่สวยงามมากมาย ตั้งอยู่ ทั่วประเทศ วัดที่สำคัญและมีชื่อที่คนไทยภาคภูมิใจ และเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในความสวยงาม วิจิตรการตา ก็คือวัด พระแก้ว ซึ่งถ้ามาเมืองไทย แล้วไม่ได้มาเข้าชมวัดพระแก้ว ถือว่า มาไม่ถึงเมืองไทย

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คือ อัธยาศัยน้ำใจไมตรีของคนไทย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุปนิสัยเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจาก ความเชื่อตามหลักทางศาสนาพุทธ ที่ผู้ที่มีมากกว่า สมควร ต้องช่วยเหลือผู้ที่มีน้อยกว่า และ ต้องช่วยเหลือ ผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก เท่าที่กำลังจะพอทำได้

ประเทศไทย จึงเป็นประเทศที่ร่มเย็น เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ เรื่องข้าวปลาอาหาร มีภูมิประเทศทั้งทะเล และภูเขา
มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่สวยงาม และ คนไทย เป็นคนมีน้ำใจ เป็นคุณสมบัติที่หาได้ยาก จากผู้คนในประเทศอื่น ๆ ในโลกนี้

ดังนั้น ชาวต่างชาติมากมายจึงประสงค์ ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ทั้งวัยเกษียณ และ วัยทำงาน ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานกับสาวชาวไทย ทางภรรยา จะเป็นผู้ดูแลสามีในการพูดคุย ประสานงานติดต่อ กับคนไทยในที่ต่างๆแม้ทางสามีชาวต่างชาติ จะไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลย

ปัญหาสำหรับชาวต่างชาติ ในเรื่องภาษา จะมีอยู่ในกลุ่มที่ต้องทำงานร่วมกับคนไทย และใช้ชีวิต ในสังคมแบบไทย ๆ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติเหมือนกัน ปัญหาของชาวต่างชาติ 2 กลุ่มนี้ คือ เรื่องการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การไปตลาด ขึ้นรถแท็กซี่ การไปธนาคาร เป็นต้น หรือเวลาที่มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น การไม่รู้ภาษาไทยเลย จะสร้างปัญหาอย่างมาก ให้กับชาวต่างชาตินั้น ๆ

เนื่องด้วยว่าผู้สอน เคยทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้พบเห็นปัญหาต่าง ๆ หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ ประเด็นสำคัญของปัญหาคือ ความเข้าใจผิด ในการสื่อสาร เพราะชาวต่างชาติพูดไทยไม่ได้ อ่านไทยไม่ได้ คนไทยเองก็พูดภาษาอังกฤษ ได้น้อยนิด ปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาด จึงเกิดขึ้นบ่อย ๆ ซึ่งก็สร้างความหงุดหงิดใจ ความเสียหาย ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ทางผู้สอนจึงได้จัดทำ ความรู้ทางภาษาไทย เพื่อช่วยคลี่คลาย บรรเทา ปัญหา ในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติ กับชาวไทย ในการที่จะต้องอยู่ร่วมกัน และทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และพึงพอใจ กันทั้ง 2 ฝ่าย

การเรียนรู้ภาษาไทยจากเวปไซต์นี้ จะเป็นการให้ความรู้ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ซึ่งได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้คือ

หมวดคำศัพท์ – คำศัพท์ที่พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย ตัวเลข วัน เดือน ปี คำกริยา เวลา ผัก ผลไม้
หมวดไวยากรณ์ – หลักภาษาไทย สระ พยัญชนะ ตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ และอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านภาษาไทย ได้ด้วยตนเอง
หมวดบทสนทนาตามสถานที่ต่าง ๆ – เช่น ธนาคาร ร้านค้า ร้านขายยา ร้านตัดผม ฯลฯ

สื่อการสอน
1. YouTube : MarisaLearningThai
2. Facebook Page: MarisaLearningThai

การเรียนภาษา ต้องมีกระบวนการ input ,output และการทำซ้ำๆ การที่จะสามารถพูดภาษาใดภาษาหนึ่งได้ ต้องมีการเรียนรู้ และนำไปใช้จริง และใช้ให้บ่อยครั้ง สนใจเรียนภาษาไทย กับครูคนไทย เจ้าของภาษาไทย ติดต่อมาได้ที่
อีเมล์ triptosunrise@gmail.com
เบอร์โทร/ไลน์/WhatsApp: 0994184256